Privatumo politika

Galioja nuo 2021-01-01.

 1. Naudojamos sąvokos
  1. Pardavėjas – MB “2A paslaugos” , įmonės kodas – 305678367, adresas – Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., Aušros g. 14A.
  2. Asmens duomenų valdytojas (Duomenų valdytojas)  – Pardavėjas.
  3. Privatumo politika – Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymo, kaupimo ir saugojimo El. parduotuvėje taisyklės.
  4. Elektroninė parduotuvė (El. parduotuvė) – Pardavėjo elektroninė Prekių parduotuvė, esanti adresu https://www.woodtoys.lt.
  5. Pirkėjas – veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, perkantis Prekes El. parduotuvėje.
  6. Lankytojas – potencialus Pirkėjas, kuris lankosi ir/ar registruojasi El. parduotuvėje.
  7. Asmens duomenys – tai bet kokiu turiniu ir bet kokia forma informacija, kuri gali identifikuoti fizinį asmenį.
  8. Slapukai –informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti asmenį kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jo lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų internetinių svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.
  9. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.
 2. Bendrosios nuostatos
  1. Ši Privatumo politika skirta El. parduotuvės Pirkėjų ir/ar Lankytojų Asmens duomenų tvarkymui.
  2. Ši Privatumo politika reglamentuoja El. parduotuvės pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, valdymo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  3. Pirkėjas ir/ar Lankytojas sutikdamas su Privatumo politika, suteikia Pardavėjui teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo ir/ar Lankytojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tikslais, kaip tai numatyta šioje Privatumo politikoje.
  4. Pirkėjas ir/ar Lankytojas sutikdamas su Privatumo politika, sutinka, kad Pirkėjo ir/ar Lankytojo Asmens duomenys būtų naudojami Pirkėjo ir/ar Lankytojo užsakymų El. parduotuvėje įvykdymui, taip pat, kad Pirkėjo ir/ar Lankytojo Asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, vykdantiems Prekių pristatymo ir/ar kitas, su Pirkėjo Prekių užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
  5. Pirkėjas sutikdamas su Privatumo politika, sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Prekių užsakymui įvykdyti.
  6. Pirkėjui ir/ar Lankytojui rekomenduojama perskaityti Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami El. Parduotuvėje ir/ar perkant Prekes sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su Privatumo politikos sąlygomis, negalite lankytis (naudotis) El. parduotuvėje ir pirkti Prekes.
  7. Pirkėjui ir/ar Lankytojui, prieš kiekvieną užsakymo atlikimą ar apsilankymą El. parduotuvėje, rekomenduojama peržiūrėti Privatumo politiką, siekiant įsitikinti, kad supranta ir sutinka su visomis sąlygomis ir nuostatomis.
  8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sustabdyti, pildyti, keisti šią Privatumo politiką ir kitus su Privatumo politika susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas El. parduotuvėje paskelbiant atnaujintą Privatumo politiką skiltyje „Privatumo politika“. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami El. parduotuvėje.
  9. Duomenų valdytojo El. parduotuvės duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.
  10. Pirkėjai ir/ar Lankytojai, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų El. parduotuvėje. Jei esate Pirkėjas ir/ar Lankytojas, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
  11. Pardavėjas renka Pirkėjų ir/ar Lankytojų El. parduotuvėje pateiktus Asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris), kuriuos Pirkėjai ir/ar Lankytojai pateikia užpildant įvairias El. parduotuvės esančias duomenų pildymo formas.
  12. Pirkėjų ir/ar Lankytojų pateikti Asmens duomenys renkami ir tvarkomi Prekių užsakymų vykdymo, Pardavėjo veiklos analizės ir statistikos tikslais.
  13. Pirkėjų ir/ar Lankytojų El. parduotuvėje pateikti Asmens duomenys saugomi tiek, kiek to reikia šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti.
  14. Nepaisant anksčiau nurodyto saugojimo termino Pirkėjų ir/ar Lankytojų pateiktus Asmens duomenis galime laikyti tiek, kiek tai būtina, jeigu Asmens duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką.
 3. Pirkėjo teisės
  1. Pirkėjas ir/ar Lankytojas turi teisę susipažinti su Duomenų valdytojo El. parduotuvės turimais Pirkėjo ir/ar Lankytojo Asmens duomenimis, pateikus tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Pirkėjas ir/ar Lankytojas turi teisę prašyti ištaisyti savo Asmens duomenis kai jie yra netikslūs, prašyti apriboti Asmens duomenų tvarkymą (tokiu atveju negalėsite įsigyti Prekių), gauti tvarkomus Pirkėjo ir/ar Lankytojo asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus. Taip pat turi teisę žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti savo Asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus), teisę į Asmens duomenų perkėlimą, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, ar kad Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo kompetentingai institucijai, jeigu manote, kad Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.
 4. Slapukai
  1. Siekiant pagerinti naršymo El. parduotuvėje kokybę, naudojami slapukai (angl. cookies).
  2. El. parduotuvėje gali būti naudojami tokie slapukai:
   1. būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini El. parduotuvės veikimui;
   2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini El. parduotuvės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
   3. statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami El. parduotuvės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
   4. tiksliniai arba rinkodaros slapukai – tai slapukai, pagal kuriuos rodoma įdomesnė ir Lankytojo interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką žiūrėjote, apsilankę svetainėje.
   5. trečiųjų šalių slapukai – tai slapukai, kurie naudojami kitose trečiųjų šalių interneto svetainėse ir/ar įrankiuose (pvz. „Google Adwords“, „YouTube“, „Facebook“). Šie slapukai, be vartotojui dalintis puslapiais socialiniuose tinkluose, rodyti galinčią sudominti reklamą.
  3. El. parduotuvės lankytojas gali bet kada pakeisti nustatymus savo įrenginiuose ir ištrinti įrašytus slapukus.
  4. El. parduotuvėje konkrečiai naudojamų Slapukų aprašymai:
PavadinimasTipasPaskirtisGaliojimas
CookieLawInfoConsentBūtinieji slapukaiŠis slapukas skirtas atpažinti vartotojo slapukų nustatymus.1 metai
cookielawinfo-checkbox-necessaryBūtinieji slapukaiSlapukai naudojami norint išsaugoti vartotojo sutikimą dėl kategorijos „Būtinieji slapukai“.11 mėnesių
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryBūtinieji slapukaiSlapukai naudojami norint išsaugoti vartotojo sutikimą slapukams, priklausantiems kategorijai „Funkciniai slapukai“.11 mėnesių
tk_aiStatistiniai slapukaiSlapukas naudojamas svetainės lankytojo fiksavimuiSlapukas galioja iki darbo sesijos pabaigos
viewed_cookie_policyBūtinieji slapukaiSlapukai naudojami norint išsaugoti vartotojo sutikimą slapukams, priklausantiems kategorijai „Funkciniai slapukai“.11 mėnesių
wordpress_logged_in_Būtinieji slapukaiWordPress prisijungusio vartotojo slapukasSlapukas galioja iki darbo sesijos pabaigos
wordpress_test_cookieBūtinieji slapukaiSlapukas tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko cookies.Slapukas galioja iki darbo sesijos pabaigos
wp-settings-1Būtinieji slapukaiWordPress būtinasis nustatymų slapukas1 metus.
wp-settings-time-1Būtinieji slapukaiWordPress būtinasis laiko slapukas1 metus.
wp_woocommerce_sessionBūtinieji slapukaiSlapukas naudojamas pateikti pagrindines e-prekybos funkcijas48 valandas
wordpress_secBūtinieji slapukaiWordPress TVS slapukas. Naudojamas paskyros saugumui užtikrinti.
Slapukas galioja iki darbo sesijos pabaigos  
woocommerce_items_in_cartBūtinieji slapukaiŠis slapukas įrašo kiekį prekių, kurias įsidedate į krepšelį. Jis nekaupia jokių jūsų asmeninių duomenų.Slapukas galioja iki darbo sesijos pabaigos.
woocommerce_cart_hashBūtinieji slapukaiSlapukas naudojamas susieti svetainės lankytoją su prekėmis, kurias įsidedate į krepšelį.Slapukas galioja iki darbo sesijos pabaigos
wfwaf-authcookieBūtinieji slapukaiWordfence apsaugos funkcija tikrinanti identifikacijąSlapukas galioja iki darbo sesijos pabaigos
wp-postpassBūtinieji slapukaiNaudojamas seansui palaikyti, jei įrašas yra apsaugotas slaptažodžiu10 dienų
 1. Duomenų valdytojas renka El. parduotuvės Pirkėjų ir/ar Lankytojų apibendrintus ir nuasmenintus duomenis, tokius kaip IP adresas, aplankyti puslapiai, naršymo trukmė, naršymui naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta. Slapukai niekada nesuteikia Duomenų valdytojui prieigos prie El. parduotuvės Pirkėjo ir/ar Lankytojo kompiuterio.
 2. Teisinis apie El. parduotuvės Pirkėjų ir/ar Lankytojų informacijos rinkimo pagrindas yra sutikimas, kuris duodamas, kai El. parduotuvėje paspaudžiama „Sutinku“. Daugelis interneto naršyklių automatiškai duoda sutikimą dėl slapukų naudojimo, todėl visada, kai tai leidžia įstatymai, remdamiesi Jūsų veiksmais laikysime, kad sutinkate su slapukų naudojimu.
 3. Tam tikri slapukai ištrinami iš kompiuterio uždarius naršyklę. Jie vadinami ryšio seanso slapukais. Kiti slapukai kompiuteryje lieka ilgiau, kol baigiasi jų veikimo laikas. Jie vadinami pastoviaisiais slapukais ir juos galima naudoti informacijai tarp naršymo internete sesijų saugoti, pavyzdžiui, apie pasirinktas interneto tinklalapio nuostatas arba prekes, kurias įdėjote į krepšelį pastarojo apsilankymo metu.
 4. El. parduotuvėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo El. parduotuvės pateksite į kitus tinklalapius, turite atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.
 5. Baigiamosios nuostatos
  1. Visi nesutarimai dėl šių Privatumo politikos nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu, todėl prieš teikiant oficialų skundą, rekomenduojame pirmiau susisiekti su Duomenų valdytoju.
  2. Prašymus ar paklausimus dėl Asmens duomenų galite teikti Pardavėjui El. parduotuvės skiltyje „Susisiekti“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Atsakymai į tokius prašymus pateikiami per 30 darbo dienų.
  3. Pastabas ir klausimus dėl šios Privatumo politikos turinio galima teikti Pardavėjui El. parduotuvės skiltyje „Susisiekti“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.