Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Galioja nuo 2021-01-01

 1. Naudojamos sąvokos
  1. Pardavėjas – MB “2A paslaugos” , įmonės kodas – 305678367, adresas – Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., Aušros g. 14A.
  2. Elektroninė parduotuvė (El. parduotuvė) – Pardavėjo elektroninė Prekių parduotuvė, esanti adresu https://www.woodtoys.lt.
  3. Pirkėjas – veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes El. parduotuvėje.
  4. Taisyklės – šios Prekių pirkimo sąlygos ir taisyklės El. parduotuvėje kartu su jose esančiomis konkrečiomis nuorodomis į  El. parduotuvės informacines skiltis, kurios yra neatsiejama Taisyklių dalis.
  5. Šalis – Pirkėjas ar Pardavėjas kiekvienas atskirai, o kartu gali būti vadinami Šalimis.
  6. Prekės – El. parduotuvėje siūlomos ar Pirkėjo įsigyjamos prekės ir/ar paslaugos.
  7. Sutartis – pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo.
  8. Privatumo politika – Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo, kaupimo ir saugojimo El. parduotuvėje taisyklės.
 2. Bendrosios nuostatos
  1. Šių Taisyklių, su jose nurodytais dokumentais ir kita informacija, paskirtis suteikti El. parduotuvės Pirkėjams ir kitiems asmenims informaciją apie parduodamų Prekių pirkimo sąlygas.
  2. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu El. parduotuvėje susijusios nuostatos.
  3. Šios Taisyklės yra privalomos kiekvieną kartą sudarant Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių įsigijimo. Pirkėjas, prieš apsispręsdamas atlikti Prekių užsakymą El. parduotuvėje, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir visas jose pateiktas nuorodas į informacines skiltis.  Atsakomybė už nesusipažinimą su Taisyklėmis tenka Pirkėjui.
  4. Taisyklės yra neatsiejama Sutarties dalis, kuriose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos. Pirkėjas privalo sutikti su Taisyklėmis bei Privatumo politika. Jei Pirkėjas atsisako susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis ir Privatumo politika, Pirkėjas negali užbaigti Prekių įsigijimo užsakymo ir sudaryti Sutarties, naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  5. Pirkėjui, prieš kiekvieną užsakymo atlikimą, rekomenduojama peržiūrėti Taisykles, siekiant įsitikinti, kad supranta visas Sutarties sudarymo sąlygas ir/ar su visomis sąlygomis sutinka.
  6. Pirkėjas turi susipažinti su Pardavėjo paskelbta Privatumo politika. Dėl teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar nesutikimo su tvarkymu Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją Privatumo politikoje nurodyta tvarka.
 3. Sutarties sudarymas
  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs Prekių krepšelį, užpildęs užsakymo (pirkimo) duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.
  2. Sutartis pradeda galioti, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą už Prekes, ir galioja iki pilno Prekių pristatymo.
  3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra registruojama ir saugoma El. parduotuvės duomenų bazėje.
 4. Pirkėjo teisės
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai Sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 5. Pirkėjo įsipareigojimai
  1. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir jas priimti šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie El. parduotuvės. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skiltyje „Susisiekti“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų El. parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.
  5. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą El. parduotuvėje.
  6. Pirkėjas turi įvertinti Prekių tinkamumą ir keliamas rizikas prieš naudojamas Prekes.
 6. Pardavėjo teisės
  1. Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ir/ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ir/ar sustabdyti jam galimybę naudotis El. parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.
  2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti El. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sustabdyti, pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas El. parduotuvėje paskelbiant atnaujintas Taisykles skiltyje „Pirkimo sąlygos ir taisyklės“. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami El. parduotuvėje.
 7. Pardavėjo įsipareigojimai
  1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes Sutartyje nurodytu adresu  per numatytą pristatymo laikotarpį.
 8. Prekių pristatymas
  1. Prekes pristatomos naudojantis DPD, Omniva, LP Express, Venipak kurjeriai arba kitų partnerių atstovais (Prekių pristatymo atstovas).
  2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas kartu su Preikių pristatymo atstovu turi patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos pristatymo dokumente be pristatymo pastabų, yra laikoma, kad siunta yra perduota be pakuotės pažeidimų.
  3. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo Preikių pristatymo atstovo pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant Prekių pristatymo atstovui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo Prekės pristatymo dokumente.
  4. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  5. Prekės, kurios yra sandėlyje, pristatymo terminas 2-7 darbo dienos. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.
  6. Užsakomų prekių, kurių nėra sandėlyje, gamybos ir pristatymo terminas iki 40 dienų. Šis pristatymo terminas, užsakomoms Prekėms yra preliminarus, priklausomai nuo Pardavėjo galimybių pagaminti užsakomų Prekių kiekį. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.
 9. Prekių kokybės garantija
  1. Kiekvienos El. parduotuvėje parduodamos Prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame aprašyme.
  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  3. Pirkėjas turi laikytis Prekių priežiūros taisyklių ir rekomendacijų.
 10. Prekių grąžinimas ir keitimas
  1. Pirkėjas įsigytas El. parduotuvėje netinkamas naudoti (nekokybiškas) Prekes gali gražinti atgal Pardavėjui įstatymų numatyta tvarka.
  2. Prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.
  3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo pateikti Prekių įsigijimo dokumentus.
  4. Norėdamas grąžinti Prekę, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją El. parduotuvės skiltyje „Susisiekti“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pranešime turi būti nurodoma: kas grąžinama (kodas, dydis, spalva, kiekis) ir grąžinimo arba priežastis.
  5. Kokybiškoms Prekėms grąžinimas ar keitimas netaikomas.
  6. Pirkėjas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti, jei Prekė pagaminta pagal individualius išmatavimus (individualų užsakymą).
  7. Akcijų ir išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos. Šios sąlygos skelbiamos kiekvienos akcijos metu.
  8. Prekės gali būti grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šių Taisyklių numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo ir grąžinamų prekių gavimo.
 11. Atsakomybė
  1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ir/ar užsakymo formose, esančiose El. parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos ir/ar užsakymo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia El. parduotuve.
  3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  5. Jei El. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 12. Asmens duomenų apsauga
  1. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
  2. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini Prekių užsakymui įvykdyti.
  3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad užsakant Prekės, Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Prekių pardavimo, Pardavėjo veiklos analizės, statistiniais tikslais.
  4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius Prekių pristatymo ir/ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
  5. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos privatumo politika (skelbiama El. parduotuvės skiltyje „Privatumo politika“), kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kuri vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.
 13. Rinkodara
  1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti El. parduotuvėje įvairias akcijas.
  2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.
 14. Apsikeitimas informacija
  1. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia El. parduotuvės skiltyje „Susisiekti“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  2. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu.
 15. Baigiamosios nuostatos
  1. Bet kokios El. parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.
  2. Šios Taisyklės taikomos bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
  3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
  4. Pastabas dėl šių Taisyklių turinio galima teikti Pardavėjui El. parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.